Graffiti verwijdering

Graffiti mag dan inmiddels tot de museummuren zijn doorgedrongen: in openbare ruimten zijn de meeste mensen er niet blij mee. Graffiti doet sterk afbreuk aan de representativiteit van een gebouw. In het bijzonder als er sprake is van beledigende en/of racistische uitingen.

In dergelijke situaties is de beste remedie een snelle verwijdering van de aangebrachte uitingen. Ook daarvoor kunt u een beroep op ons doen. Voor diversen opdrachtgevers verzorgen wij het schoonhouden van de gevels. Daarnaast zorgen wij ervoor dat ze gevrijwaard zijn van graffiti. Vanzelfsprekend wordt dit door ons snel en efficiënt gedaan binnen de wettelijke kaders, met inachtneming van de geldende verordeningen op milieugebied.

Na verwijdering van de graffiti kunnen wij de muren of muurdelen eventueel voorzien van permanente of semi-permanente anti-graffiti coating. Ook kunnen wij gebouwen voorzien van anti-duiven strips. Hiermee wordt de overlast en de gevolgen van duivenbezoek zoveel mogelijk voorkomen.

Scroll naar boven